1

Fenntartó:
Budapest, XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

Hegyvidéki Önkormányzat

Ellátásért fizetendő díjak
WaltDisney836

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított napközbeni ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj külön kerül meghatározása a gyermek gondozása - nevelése, nappali felügyelete, valamint az étkeztetés vonakozásában.

A fizetendő térítési díj mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait a Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő testülete által kiadott rendelet szabályozza.

2020 évben:

étkezési díj összege: 584 Ft/nap

gondozási díj összege: jövedelemtől függően: 380 Ft-1400 Ft/nap

A gondozási és étkezési térítési díjak kiegyenlítése csoportos beszedési megbízással történik a Svábhegyi Bölcsőde elszámolási számlájára.

Számlaszám: 12001008 - 01339547 - 00100003

Az étkezési díj esetében a fizetendő térítési díj megfizetése alól a hiányzás bejelentését követő naptól mentesülnek.

© 2021 Svábhegyi Bölcsőde